HUMOR (home)

Een ontslagen ambtenaar meldt zich voor zijn eerste werkdag bij de supermarkt.
De manager begroet hem joviaal, geeft hem een bezem en zegt: 'Jouw eerste taak is om de vloeren aan te vegen.'
De ex-ambtenaar kijkt de manager verbaasd aan en stamelt: 'Maar - ik was hiervoor een hoge ambtenaar.'
'Oh sorry, dat wist ik echt niet', zegt de manager, 'Geef mij die bezem maar - dan doe ik het even voor.'

Komt een rijke dame bij de dokter nadat ze gestoken is door een wesp.
Vraagt de dokter: 'Waar bent u gestoken mevrouw?"
"Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.'
'Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen.'
"Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood.'
'Luister,' zegt de dokter, 'ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent.'
'Oke dan,' zegt de vrouw, 'bij de Aldi!'

The European Commission has announced an agreement whereby English will be the official language of the European nation rather than German, which was the other possibility.
As part of the negotiations, Her Majesty's Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a 5-year phase-in plan that would become known as "Euro-English".
In the first year, "s" will replace the soft "c". Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard "c" will be dropped in favour of the "k". This should klear up konfusion, and keyboards kan have one less letter.
There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the troublesome "ph" will be replaced with the "f". This will make words like fotograf 20% shorter.
In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expected to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkourage the removal of double letters which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horibl mes of the silent "e" in the languag is disgrasful and it should go away.
By the 4th yer peopl wil be reseptiv to steps such as replasing "th" with "z" and "w" with "v".
During ze fifz yer, ze unesesary "o" kan be dropd from vords kontaining "ou" and after ziz fifz yer, ve vil hav a reil sensibl riten styl.
Der vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of! a unite d urop vil finali kum tru.
If zis mad yu smil, pleas pas it on to oza pepl.

Drie blondjes zitten aan een bar en vieren een feestje. Vraagt de barman wat er te vieren is. Zegt een blondje "We hebben een legpuzzel gemaakt van 100 stukjes en we hadden hem al af in 6 maanden, terwijl er op de doos stond 3-5 jaar!

Een blinde man gaat een vrouwenbar binnen. Hij loopt naar de bar bestelt iets te drinken. Nadat hij een tijdje heeft gezeten, roept hij naar de persoon aan de tap "Hee, wil jij een blondjesmop horen?" De hele bar wordt in een klap muisstil. Met een diepe, dreigende stem zegt de vrouw naast hem"Voor u die mop vertelt, meneer, moet u vijf dingen weten: Een = De persoon achter de tap is een blonde vrouw. Twee = De uitsmijter is een blonde vrouw. Drie = Ik ben een 1,90m grote, 100 kilo zware blonde vrouw met een zwarte band in karate. Vier = De vrouw die naast me zit, is een blonde vrouw en is een professioneel gewichthefster. Vijf = De vrouw aan jouw andere kant is een blonde vrouw en doet aan worstelen. Ik raad u aan om er eens goed over na te denken, meneer. Wilt u die mop nog steeds vertellen? " De blinde man denkt enkele seconden na, schudt zijn hoofd en zegt: "Nee, niet als ik 'm vijf keer moet gaan uitleggen."

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Een verkoper solliciteert naar een baan bij 's werelds grootste warenhuis, waar werkelijk alles te koop is. De eigenaar is een beetje sceptisch maar probeert het toch en zegt dat hij de volgende dag om 17.00 uur een onderhoud met hem zal hebben over het resultaat. De volgende dag om 17.00 uur stapt de eigenaar naar de nieuwe verkoper en vraagt hem hoeveel verkopen hij heeft gerealiseerd voor die dag. Eentje, zegt de verkoper. "Eentje maar?!?", zegt de eigenaar, de meeste van mijn verkopers hebben er minstens 30 tot 40 op een dag! Wat was de verkoop waard? vraagt de eigenaar boos. 600.000 dollar, zegt de verkoper. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? vraagt de hevig verbaasde eigenaar. Nou, zegt de verkoper, een man heb ik een small, medium en large vishaak verkocht. Toen verkocht ik een small, medium en een large vislijn. Toen ik de man vroeg waar hij ging vissen, antwoordde de man dat hij ging zeevissen. Vervolgens heb ik de man meegenomen naar de boten afdeling waar ik aan hem vervolgens een Kotter visboot van 15 meter verkocht. Aangezien de man een Volkswagen had welke niet in staat is om de Kotter te trekken heb ik hem meegenomen naar de Auto afdeling en hem daar een Mercedes Deluxe Cruiser verkocht. De eigenaar doet een stap naar achteren en zegt. Jij hebt dat allemaal verkocht aan een man die alleen maar binnenkwam voor een vishaak? Nee, zegt de verkoper, deze man kwam binnen voor een doos tampons voor zijn vrouw, dus ik zeg: "met zo'n weekend voor de deur kun je net zo goed gaan vissen..."

A computer is like airconditioning: as soon as you open windows it stops functioning.

Een New Yorker, een Texaan en een Cubaan zitten samen in een restaurant. De ober komt bij hun tafel staan en zegt: "Het spijt me, maar door de schaarste hebben we op het moment geen vlees." Vraagt de Cubaan: "Wat is dat: vlees?" Vraagt de Texaan: "Wat is dat: schaarste?" Vraagt de New Yorker: "Wat is dat: het spijt me?"

Een student zit in de tentamenzaal als een gek te schrijven. De bel gaat, de andere studenten leveren hun antwoorden in en verlaten het vertrek, maar de student zit nog steeds te schrijven. De professor loopt naar hem toe en zegt: "Je moet ophouden met schrijven, de tijd is om." De jongen reageert niet en maakt snel een opgave af. "Ik moet je helaas diskwalificeren," zegt de professor, "je hebt er te lang over gedaan." De jongen staat verontwaardigd op en roept: "Weet u wel wie ik ben?" "Al was je de koningin zelf, dan nog was je gediskwalificeerd," antwoordt de professor. "Ja maar weet u wel wie ik ben?" herhaalt de jongen dreigend. "Nee," zegt de professor. "Mooi!" zegt de student, hij stopt zijn papier gauw tussen de stapel antwoorden en verdwijnt.


Koning Albert van Belgie belt Koningin Beatrix op en zegt: "Beste Beatrix, ik heb een probleem. Ons volk begint door alle grappen die jullie over ons maken een minderwaardigheidscomplex te krijgen, en het wordt inmiddels een nationaal probleem dat invloed heeft op economie en politiek. Kunnen jullie, om ons een plezier te doen, nou een keer wat heel doms doen? Bouw bijvoorbeeld een brug midden op de Veluwe."
Beatrix vindt dat wel een goed idee, ze draagt de Belgen geen kwaad hart toe, dus wendt ze haar invloed aan en ja hoor, de brug wordt gebouwd, midden op de Veluwe, waar geen water te zien is. De Belgen lachen zich ziek, wat dom van die Nederlanders zeg!
Jaar in jaar uit blijft de brug daar staan, tot de Belgen argwaan krijgen: worden we misschien voor het lapje gehouden? Koning Albert belt Beatrix weer op en zegt: "Bedankt voor je medewerking aan die brug, maar het heeft nu wel genoeg geholpen, je kunt hem wel weer af laten breken."
"Dat kan niet," antwoordt de koningin, "er ziten allemaal Belgen op te vissen."

Vraag: waarom zijn Belgen-moppen in Nederland zo populair?
Antwoord: omdat ze zo goedkoop zijn.

Een jongen fietst met tegenwind op een lange, eenzame weg. Hij ploetert maar door en verzucht: "O, laat de wind toch draaien!" En ja hoor, op de terugweg......


Een dominee zegt tegen zijn gemeente: "Volgende week zal ik preken over de kwade invloed van de leugen in ons leven. Ik wil u vragen om als voorstudie te lezen Marcus hoofdstuk 17."
De volgende zondag vraagt de dominee: "Wie van u heeft het voorstudie hoofdstuk gelezen, mag ik even vingers zien?" De helft van de kerkgangers steekt een hand op. Zegt de dominee: "Helaas, Marcus heeft maar 16 hoofdstukken. Dan zal ik nu maar gaan preken over de kwade invloed van de leugen in ons leven."

Een student krijgt de opdracht een opstel te schrijven over lef. Een minuut later levert hij zijn opstel in: "Dit is lef."

Een groep Belgische toeristen is in Afrika op safari. Hun gids, ook een Belg, zal hun wel eens alles vertellen. Als eerste zien ze een groot grijs dier met een lange slurf en grote oren. Een van de toeristen: "Wat is dat voor dier?" Gids:"Da's een dangeroe" Even later rijden ze langs een dier dat geel bruin is en een lange nek heeft en lange poten. En weer vraagt er een toerist wat voor dier dat is. Gids:"Da's een dangeroe" Nog even verder komen ze bij een rivier waar een groot groen plat beest in ligt met een grote bek. Weer zo'n toerist:"En wat voor dier is dat dan?" Gids:"Da's ook een dangeroe" Dan vraagt een van die toeristen aan die gids:"Hoe kan het dat al die verschillende dieren dangeroe's zijn?" Gids:"Dat weet ik ook niet, maar bij de ingang van het park stond een bordje: All animals are dangerous!"


Een Belg is op vakantie. Op een gegeven moment staat hij in de hal van het hotel te wachten, en om de tijd te doden wisselt hij raadsels uit met de portier. De portier zegt: "Het is een zoon van mijn ouders maar geen broer van mij." "Ik zou het niet weten," zegt de Belg na enig nadenken. "Nou, dat ben ik zelf," lacht de portier. "Haha, dat is een goeie!" roept de Belg.
Thuisgekomen vertelt hij aan zijn vrienden een raadsel: "Het is een zoon van mijn ouders maar geen broer van mij," zegt hij. "We zouden het niet weten," zeggen zijn vrienden. "Nou," zegt de Belg, "dat is die portier in het hotel waar ik was!"

Meester: "Wie het antwoord weet op de volgende vraag, mag naar huis." Plotseling klinkt er een harde boer door de klas. "Wie deed dat?" roept de meester. "Ik meester, mag ik nu naar huis?"

In het park bij het Kremlin zit een oude man elke dag te lezen. Een KGB-er houdt hem in de gaten, en op een gegeven moment stapt hij naar de oude man toe en zegt: "Wat lees je daar?" "Ik studeer Hebreeuws," antwoordt de man. "Wat heb je daar nou aan?" vraagt de KGB-er. "Nou, ik ben al oud, en ik bereid me erop voor om in de hemel te komen, daar spreken ze Hebreeuws." "En als je nou eens naar de hel gaat?" vraagt de KGB-er. "O," zegt de man, "Russisch ken ik al."

Een man heeft in de rivier gevist en loopt met een vis aan een lijntje terug naar de auto. Dan ziet hij een agent aankomen, en het is al te laat om de vis te verstoppen of terug te gooien. "Heb ik het goed als ik denk dat jij gevist hebt? Dan moet ik de vis als bewijsmateriaal in beslag nemen." zegt de agent. "Nee hoor agent, dat is mijn huisdier, we wandelen hier wel vaker." "Bewijs dat maar eens," zegt de agent. "Nou ziet u agent, als ik hem in het water gooi en ik fluit, dan komt hij weer terug. Ziet u maar!" En hij gooit de vis terug. De agent zegt: "Nou, fluit de vis terug dan!" "Welke vis?"


Een chauffeur parkeert zijn truck op de parkeerplaats van een wegrestaurant, hij loopt naar binnen en bestelt een biertje. Als hij lekker zit te drinken, komen er drie motorrijders binnen. Ze gaan om de man heen zitten, en beginnen hem wat te jennen. De een neemt een slok uit z'n glas en de ander zegt: "Vechten, vechten!" De chauffeur staat op, betaalt en gaat weg. "Die vent is bang, of hij kan niet vechten," gromt een van de motorrijders tegen de serveerster. "En rijden kan hij ook al niet," zegt zij. "Hij rijdt net over drie motoren heen."
Home